AATTELEPPA OMALLE KOHALLE

09.01.2022

Aluevaltuusto päättää todella tärkeistä jokaisen ihmiseen liittyvistä asioista. Ei ole ihan sama, millä järjestelmällä palvelut tuotetaan. Päättäjän työ ei ole pohtia ensisijaisesti, mistä säästetäään, vaan millä tavalla ihmiset saavat avun, kuitenkin mahdollisimman kustannustehokkaasti. Otan tähän muutaman esimerkin, mistä palveluiden tuottamisessa on kysymys. 

Tänä päivänä useat ihmiset joutuvat pompottelun kohteeksi. Terveyskeskuksia pidetään paikoin arvauskeskuksina ja erikoissairaanhoidon osaaminen vaihtelee melkoisesti. Oikean diagnoosin saaminen voi kestää jopa vuosia. Tämä tietää kivun pitkittymistä ja mielenterveyden koettelemista. Vaikka välttämättä ei olisi tällaisesta kokemusta, jokainen voi kuvitella tällaisen kohtalon omalle kohdalle. Olen kirjoittanut tästä oman kokemuksen. Voit lukea siitä tästä

Joissain perheissä kipuillaan voimavarojen tai mielenterveysongelmien kanssa. Tämä voi tuoda lasten kanssa toimiessa eteen sellaisia vaiheita, että joudutaan tekemisiin lastensuojelun kanssa. Viranomaiset tekevät ratkaisunsa kovissa työpaineissa ja virhearviointejakin tulee. Pahimmillaan päätökset voivat johtaa perusteettomiin laitossijoituksiin. Mitä tällainen tekee lapsen psyykkeelle ja hyvinvoinnille? Olen kirjoittanut lapsen oikeudesta turvalliseen elämään täällä.

Tulipalot ovat monella tapaa kohtalokkaita. Syttymissyy voi olla hyvin pieni, mutta vahingot usein mittavat. Tulipalon johdosta voi lähteä henkikin. Kaikkea tulen tuhoamaa ei voi mitata rahassa. Olen nähnyt usein kotien tulipalojen yhteydessä perheiden surullisia ilmeitä, kun heille rakas paikka tuhoutuu. Päällä on vain yhdet vaatteet ja kaikki itselle rakas esineistö on jäänyt tulen ruoaksi. Näissä tilanteissa sosiaaliviranomaisten toimia tarvitaan ja usein kyläläisten tuki on ollut puhuttelevaa. 

Odottavan aika on pitkä. Tämä konkretisoituu varsinkin erilaisissa sairauskohtaus- ja onnettomuustilanteissa, kun apuvoimia joudutaan odottamaan. Jokainen voi kuvitella itsensä liikenneonnettomuuden seurauksena auton romuun kiinni jääneeksi tai raastavan rintakivun kouriin odottamaan apuvoimat saapuvaksi. Hätätilanteissa ihminen toivoo saavansa apua pian. Erilaisissa onnettomuus- ja sairaustapauksissa kriittisen avun tarve lasketaan minuuteissa. Inhimillisessä hädässä korostuu lähipalveluiden välttämättömyys. 

Toimivan ensihoidon ja pelastustoimen lisäksi on huolehdittava siitä, että paikalliset perheitä tukevat palvelut ovat käytettävissä. Paikalliset sosiaali- ja terveyskeskukset tuottavat vähintään yleislääkärin, terveydenhoitajan, hammashoidon, neuvolan ja sosiaalityöntekijän palvelut. Kouluterveydenhuolto ja kuraattoripalvelut ovat tärkeitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden varmistamiseksi. Näiden puuttuessa monet ongelmat jäävät katveeseen ja ongelmien hoidot tulevat yhteiskunnalle todella kalliiksi. Loppujen lopuksi kysymyksessä on hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kokonaisuuksien hallinnasta - ei vain säästökohteiden mietinnästä.