TURVALLISUUS OSANA HYVINVOINTIA

26.12.2021

Olin yhtenä puhujana lokakuun alussa Suomen Kylät ry:n järjestämässä webinaarissa, jossa käsiteltiin turvallisuutta osana hyvinvointia ja paikallisyhteisöistä sen mahdollistajina. Itse olin alustamassa ja keskustelemassa pelastustoimen mahdollisuuksista. Webinaari järjestettiin osana kyläturvallisuushanketta. Pääset katsomaan webinaarin tallennetta KuntaTV:n sivuilla. Minun alustukseni alkaa kohdassa 1:18:05 ja paneelikeskustelu, jossa olen mukana kohdasta 2:20:20. Koko webinaari on täynnä hyvää asiaa ja suosittelen varaamaan aikaa ja katsomaan koko paketti. 


Valtioneuvoston tänä vuonna julkaisemassa julkaisussa Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 määritellään näiden kolmen asian olevan tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Valtioneuvostotasolla pyritään siirtämään painopistettä ennalta ehkäisevien toimien suuntaan. Ennalta ehkäisyyn panostaminen hyvinvoinnissa, terveydessä ja turvallisuudessa tulevat yhteiskunnalle huomattavasti halvemmaksi, kuin ongelmien hoito. Huolehtiminen onkin nähtävä investointina enemmän kuin kustannuksena. 

Suuresti arvostamani Suomen Kylät ry:n kyläturvallisuushankkeen projektipäällikkö Pekka Rintala on todennut: "Turvallisuus ja turvallisuuden tunne ovat perustarpeitamme ja siten myös hyvinvoinnin edellytys. Turvallisuuden tunne syntyy yhteisöllisyydestä, osallisuudesta ja luottamuksesta muihin ihmisiin. Ihmisten välinen luottamus heijastuu myös yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan tunnettuun luottamukseen, joka sellaisenaan on vaalimisen arvoista kansallista pääomaa." Näihin ajatuksiin on helppo liittyä. 

Yhteisöjen merkitys hyvinvoinnin ja turvallisuuden ylläpitämisessä on todella iso. Vapaaehtoiset, erilaiset järjestöt, kyläyhteisöt ja näiden kanssa yhteistyössä virallisemmat yhteiskunnalliset instituutiot tukevat osaltaan yksilöiden arjessa selviytymistä. Vanha totuus on, että ihmiset kokevat merkityksellisyyttä kuuluessaan erilaisiin yhteisöihin ja tuntiessaan olonsa hyödyksi muille. Siksi onkin tärkeää, että yhteisöllisyyden lisäämisessä tehdään laajaa yhteistyötä myös uusien hyvinvointialueiden toimesta. Hyvinvoinnin edistämisessä kunnille jää tärkeä rooli ja järjestämislakien mukaan hyvinvointialueita velvoitetaan tiiviiseen yhteistyöhön kuntien kanssa.