TURPEESTA ON MONEKSI

05.03.2023

Turpeesta on puhuttu viime vuosina paljon. Keskustelun fokus on ollut energiakäytössä. Keskustaa on ruoskittu asiasta riippumatta siitä, kuinka ratkaisevassa asemassa Keskusta on loppu viimein ollut. Eduskunnan pöytäkirjoihin tutustumalla voi todeta, että turpeen aseman heikkeneminen on lähtenyt liikkeelle jo Lipposen hallituskaudella epäsuotuisan verotuspäätöksen myötä ja turvetta koskeviin päätöksiin ovat päässeet vaikuttamaan kaikki keskeiset puolueet. Turpeen uusiutumisesta on päätetty Eduskunnan suuressa valiokunnassa 5.12.2000 arvalla äänten mennessä tasan. Nykyhallituksessa myönteisimmin turpeeseen on suhtautunut Keskusta. Nykyisessä hallituksessa tähän Keskustalle tärkeään aiheeseen on isketty lujaa. Koronakriisiaikaa käytettiin hyväksi ja nyt olemme kanveesissa tämän kanssa. Epävakaina kriisiaikoina Keskusta ei halunnut kaataa hallitusta. Erityisen lujaa Marinin hallituksen päätökset iskevät maaseuduille, jossa turvetuotanto on ollut merkittävä työllistäjä. 

Vuosituhannen vaihteessa Euroopan unioni määritteli turpeen hitaasti uusiutuvaksi ja sittemmin linja on tiukentunut. Tutkimusten mukaan turpeen uusiutuminen on todettu olevan 3000 vuotta. Vuodessa noin yhden millin luokkaa. Kivihiilessä vastaava aika on 300 000 000  vuotta. 

Suomessa on soita 9,08 miljoonaa hehtaaria, joista tuotannossa on 30 000 hehtaaria. Tämä vastaa 0,6% Suomen turvemaista. Energiaturpeella katettiin pari prosenttia Suomen kokonaisenergiakulutuksesta pari vuotta sitten. Mikä on aiheuttanut turpeen alasajon? Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja EU:n päästökauppa on asettanut turpeen epäedulliseen asemaan energiakäytössä. Päästökaupassa turve on rinnastettu fossiilisten polttoaineiden kanssa samaan luokkaan ja tämä heijastuu turpeeseen tiukempana veropolitiikkana. Päästökaupan rasite on yhtäläinen myös Ruotsissa, vaikka siellä turve onkin määritelty uusiutuvaksi. Turpeen on nähty aiheuttavan myös vesistöjen kuormittumista. Tämänkin suhteen on kuitenkin kehitetty menetelmät, joilla päästöjä vesistöön on pystytty rajoittamaan. 

Turpeen energiakäytön väheneminen on pyritty korvaamaan puuhakkeella. Puuhakkeen aiheuttaman korroosiongelman vuoksi lämpövoimaloiden kattiloissa joudutaan käyttämään lisäksi rikkiä. Käyttökustannukset nousevat tämän johdosta jopa 80 miljoonaa euroa vuodessa. Investointitarpeet puun polttoon siirtymisen johdosta on arvioitu tuovan kuntien lämpölaitoksille noin 250 miljoonan lisäkustannukset. 

Kaiken energiakäytön ohella on vähempään huomioon jäänyt turpeen monipuolinen käyttö muussa tarkoituksessa. Turve on ominaisuudeltaan antiseptinen. Tämän johdosta se on hyvin turvallinen kasvualusta vihanneksille ja eläintuotantotilojen kuivikkeena. Lisäksi turvetta käytetään ihonhoidossa ja teollisuuden raaka-aineena esim. akustointilevyissä. 

Olin tänä viikonloppuna Eurajoella hyvinvointimessuilla vaalityötä tekemässä ja siellä turpeen monikäyttöisyys puhutti ihmisiä. Antaessani ihmisille Konto Oy:n tekemän pannunalusen, sain monen kanssa hyvän keskustelun aikaiseksi turpeen monikäyttöisyydestä. Monet ottivat pannunalusen mielihyvin vastaan ja pitivät tuotetta erinomaisen hyvänä. Karvialainen yritys tekee turpeesta äänenvaiennuslevyjä, joilla poistetaan kaikuja erilaisista tiloista. Puhdas luonnontuote asettuu synteettisistä raaka-aineista valmistettuja tuotteita vastaan. Tällaisten arvojen pitäisi korostua jatkossa voimakkaammin. Jos halutaan ilmastoystävällisempiä ratkaisuja, ajattelun tulisi ulottua muuallekin kuin lihansyönnin tai lentokoneiden käytön vähentämiseen. Haluankin haastaa city-vihreää ajattelijaa näkemään kaupunkien lasi-betoniviidakon ulkopuolelle todellista luontoystävällistä toimintaa. 

Keskustaa on parjattu siitä, että puolue ei olisi luonnonystäväpuolue. Jos puolue puolustaa ihmisten perusoikeuksia omistaa metsää, se ei tee puolueesta luonnonvastaista. Suomalaiset metsänomistajat hoitavat omaisuuttaan vastuullisesti ja osaavat hyödyntää luonnon mahdollisuuksia kestävällä tavalla. Täytyy muistaa, että 600 000 metsänomistajassa on myös muidenkin puolueiden kannattajia, kuin vain keskustan. Keskustalaiset rakastavat luontoa ja kunnioittavat sitä. Toivon, että tämä ymmärrettäisiin laajemminkin. Tähän kuuluu turpeen monipuolinen hyödyntäminen muutoinkin kuin polttamalla savuna ilmaan.