TERVEYSKESKUSTEN KOHTALO

14.04.2024

Vastine Merikarvia-lehden 4.4.2024 puheenaiheeseen Merikarvian kunnan terveyspalveluista, julkaistiin 11.4.2024:

Merikarvia-lehdessä (4.4.2024) haastateltiin aluevaltuuston II varapuheenjohtaja Marika Uimaluotoa. Hän toi esille säästöjen välttämättömyyden. Siinä olemme samaa mieltä. Keinoista olemme eri mieltä. Marika viittasi virkakoneiston tekemään palveluverkkosuunnitelman ensimmäiseen versioon, jota yksi ryhmittymä ei hänen mukaansa niellyt. Tämän johdosta aluehallitus olisi valjastanut poliittisen ohjausryhmän, jotta siihen saatiin poliittinen näkemys.

Jutussa palveluverkkosuunnitelman prosessi oli kuvattu väärin. Hyvinvointialueen suunnittelemat investoinnit kiinteistöihin esim. Poriin ja Raumaan vaativat lainoituksen, johon täytyy hakea lainanottovaltuudet valtiovarainministeriöstä. Hyvinvointialueen virkajohto keuli asiassa siten, että he toimittivat omavaltaisesti virkatyönä valmistellun suunnitelman ministeriöön, josta se tuli bumerangina takaisin. Valtiovarainministeriö vaati asiassa poliittisen käsittelyn. Tämän johdosta aluehallitus muodosti ohjausryhmän, joka valmisteli palveluverkkosuunnitelman aluevaltuuston käsiteltäväksi. Palveluverkkosuunnitelma hyväksyttiin joulukuun aluevaltuuston kokouksessa. Marika itse oli äänestämässä myös palveluverkkosuunnitelman hyväksymisen puolesta muun demariryhmän joukossa.

Toinen jutussa mainittu epäkohta liittyi kuntien kanssa käytyihin neuvotteluihin, jotka ovat haastatellun mukaan sujuneet hyvässä hengessä. Saamieni tietojen mukaan tilaisuudet kuntien kanssa eivät ole olleet aitoja neuvotteluja, vaan enemmänkin saneluja siitä, mitä kiinteistöjä hyvinvointialue tulee vuokraamaan ja kuinka pitkäksi aikaa. Lisäksi on vaadittu vuokran alennuksia.

Päätöksenteossa Keskusta on johdonmukaisesti vaatinut sitä, että asiat käsitellään oikeassa järjestyksessä aitoihin faktoihin nojautuen siten, että aluevaltuutetut kantavat vastuuta. Päättäjillä tulee olla oikeaa tietoa siitä, mitkä päätösten vaikutukset ovat asiakkaille, työntekijöille ja talouteen. Luotettavia vaikutustenarviointeja odotetaan edelleen. Myös kuntien kanssa käytävät neuvottelut on oltava aitoja. Aluevaltuuston kaksi suurinta ryhmää SDP ja Kokoomus ovat ottaneet tavakseen peesata virkakoneiston esityksiä. Ja virkakoneiston ajattelu lähtee siitä, että tulevaisuudessa Satakunnassa on vain kuusi sote-keskusta. Tämä tulee koskettamaan kipeästi mm. Merikarviaa ja koko Pohjois-Satakuntaa. Keskustan aluevaltuustoryhmä pyrkii vaikuttamaan siihen, että lähipalvelut säilyvät tulevaisuudessakin myös Merikarvialla.