SOTE -ASEMA JOKAISEEN KUNTAAN – UTOPIAAKO?

05.12.2021

Keskustan Satakunnan piirin marraskuisessa kokouksessa puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen loi katsauksen poliittisesta kentästä ja mietteistä uusista hyvinvointialueista. Tuossa yhteydessä käytiin läpi eri puolueiden kantoja sote-keskusten sijoittumiseen. Keskusta ajaa mallia, jossa sote-keskus sijoitetaan jokaiseen kuntaan. Kokoomus pitää tätä mahdottomana, Perussuomalaiset härskinä populismina. Keskusta vaikuttaa olevan tämän asian kanssa yksinään. Käytin tuossa kokouksessa poliittisessa keskustelussa puheenvuoron, jossa otin kantaa asiaan. Avaan tässä hieman tausta-ajatteluani. 

Sosiaali- ja terveystoimien rinnalla hyvinvointialueisiin liitetään myös pelastustoimi. Pelastustoimi on julkisessa keskustelussa usein unohdettu tässä yhteydessä. Ja juuri pelastustoimesta on ammennettavissa paljon oppia siitä, kuinka palvelua voidaan kehittää maakunnallisesti kokonaisvaltaiseen ajatukseen pohjautuen. Satakunnan pelastuslaitos on toiminut vuodesta 2003. Tuolloin oli haasteena yhdistää maakunnan alueen kuntien erilaiset toimintamallit yhdenmukaisempaan muottiin. Lisäksi oli yhteen sovitettava erilaiset palokuntakulttuurit paremmin palvelemaan yhteistä tarkoitustaan. On huomattava, että ammattilaisten rinnalla on hyvin laaja joukko vapaaehtoisia- ja sopimuspalokuntalaisia, jotka eivät ole suorassa henkilökohtaisessa sopimussuhteessa pelastuslaitokseen. Vuosien varrella toiminnasta on saatu entistä saumattomampaa. Joka puolella Satakuntaa voidaan saada samat peruspalvelut ja erikoisemmat palvelut tuotetaan harvemmilla palvelupisteillä laajemmille alueille. 

"Jos kahden prosentin toimiala on kyennyt pitämään yllä kattavaa palveluverkkoaan, luulisi siihen kykenevän myös sosiaali- ja terveystoimienkin."

Pelastuslaitoksen toiminnasta on otettavissa oppia niin hyvässä kuin huonossakin hyvinvointialueen rakentamisessa. Esimerkkinä hyvästä on, että jokaisessa kunnassa on paloasema, jonka kautta paikalliset palvelut tuotetaan. Toiminnan kehittämisen ja tehostamisen myötä on saatu aikaan myös kustannustehokkuutta. Keskustan kokouksessa pelastuslaitoksen johtokunnan edustajan viestinä saimme kuulla, että pelastuslaitoksen budjetti on kolmatta vuotta peräkkäin ylijäämäinen. 

Pelastustoimen kustannusosuus kuntien budjeteista on nykyään noin 2 % luokkaa. Sosiaali- ja terveystoimien budjettien rinnalla tämä näyttää itikan sonnalta. Tästä huolimatta pelastuslaitosten talouteen on kohdistettu kovia tehostamistoimia. Samaan aikaan kun alueen pelastustoimen suuntaan on vaadittu budjettikuria ovat päätöksentekijät saattaneet olkia kohauttamatta hyväksyä miljoonien lisätalousarvioita sote-kulujen kattamiseksi. Pelastustoimesta onkin tullut hyvä budjettikurin suhteen. Turvallisuusviranomaistoimijoista pelastustoimi selkeästi kaikkein halvin. 

Toimintaympäristö asettaa kuitenkin isoja haasteita pelastuslaitostenkin toiminnalle. Toiminta ei voi perustua jatkuvalle säästämiselle. On otettava myös realiteetit käyttöön. Sähköautojen yleistyminen ja yhä moninaistuvat riskit haastavat kehittämään myös pelastustoimea. Uutta välineistöä ja osaamista tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän aivan kuten terveydenhuollonkin alalla. 

Palatakseni otsikon mukaiseen kysymykseen, onko sote-keskus jokaisessa kunnassa utopiaa, vastaus on selkeä. Jos kahden prosentin toimiala on kyennyt pitämään yllä kattavaa palveluverkkoaan, luulisi siihen kykenevän myös sosiaali- ja terveystoimienkin. Näissäkin on ajateltava kokonaisuutta. Peruspalvelut on kyettävä tuottamaan mahdollisimman lähellä ihmistä. Tämä lisää liikenneonnettomuuksien riskiä, kun sairaana ajellaan pitkin maakuntaa. Erikoissairaanhoidon palvelut on järkevää keskittää. Myös uusia tekniikoita on hyödynnettävä. Yksityisten terveydenhuoltoyritysten käyttämät ratkaisut on syytä ottaa käyttöön julkisellakin puolella. Sillä luodaan osaltaan kustannustehokkuutta. 

Mitkään tekniikat ja virtuaaliset palvelut eivät kuitenkaan koskaan kykene poistamaan sitä, että ihminen tarvitsee ihmistä kohtaamiseen. Tämä on myös merkittävä peruste sille, että jokaisessa kunnassa on oma sote-keskus. Hyvinvointialueiden rakentamisessa lupaan viedä tätä eteenpäin pelastustoimialalta saamani kokemuksen ryydittämänä. 

#palvelu #palvelukeskus #pelastustoimi #pelastuslaitos #sote