MITÄ ON POLIITTINEN LUOTTAMUS?

22.06.2024

Kirjoittelin mielipidekirjoituksen ajatuksistani luottamuksesta. Mihin luottamus tosiasiassa perustuu? Lyhyesti sanottuna äänestäjien ajatuksiin elämästä. Tarkemmin voit lukea seuraavasta, joka on julkaistu useimmissa Satakunnan maakunnan alueella toimivissa medioissa. 


Suomalaisille luottamus on yksi tärkeimmistä yhteiskunnallisista arvoista. Viime aikoina hyvinvointialuepolitiikassa on puhetta riittänyt talouden sopeuttamisesta ja hyvinkin radikaaleista säästösuunnitelmista. Viimeisimmät päätökset säästöistä tehtiin viime tiistain aluehallituksen kokouksessa ja muun muassa Siikaisissa oleva vanhustenhoitokoti laitetaan kiinni. Peruspalveluverkon ja sitä myöten lähipalveluiden alasajo on todenteolla käynnistynyt. 

Muutamat aluevaltuutetut ovat viime aikoina käyttäneet ilmaisua, jossa pyydetään luottamaan hyvinvointialueen johtoon ja että luottamushenkilöiden tehtävä on luottaa johtaviin viranhaltijoihin. Tällaiset puheet ovat saaneet itseni miettimään, mitä poliitikon luottamus tosiasiassa on. 

Poliittinen päätöksentekijä on itse luottamushenkilö, jonka mandaatti tulee äänestäjiltä. Hyvinvointialueen valtuutettu edustaa omalta osaltaan satakuntalaisia. Äänestäjät osoittavat luottamusta äänestämällä henkilöä, jolla uskoo olevan parhaat kyvyt edistää omaan elämään vaikuttavia asioita. Aluevaltuutetut viime kädessä vastaavat siitä, mihin suuntaan hyvinvointialuetta kehitetään. Aluevaltuusto valitsee myös hyvinvointialueen johtajan ja päättää hallintosäännöstä, jolla se delegoi valtaa muulle hallinnolle. Virkakunnan tehtävä on valmistella luottamushenkilöiden päätöksiä varten laadukkaita esityksiä, laittaa päätökset toimeen ja huolehtia osaltaan, että kaikessa toiminnassa noudatetaan lakia. Myös puolueettomuus ja oikeudenmukaisuus ovat jakamattomia virkakunnan arvoja. Hyvinvointialueen johdon tulee olla sen luottamuksen arvoisia, mitä luottamushenkilöt sille osoittavat.

Vaaleissa ratkaistaan se, onko aluevaltuutettu ollut luottamuksen arvoinen. Ja kokonaisuudessa mitataan kunkin puolueen luottamus. Keskusta on pitänyt systemaattisesti kiinni tällä aluevaltuustokaudella lupauksesta, että lähipalvelut turvataan. Samaa lupasivat vaaleissa muutkin puolueet. Totuus on kuitenkin se, että Keskustan aluehallitus- ja aluevaltuustoryhmät kokonaisuudessaan sekä lautakuntien jäsenet puolustavat tällä hetkellä lähipalveluita yksin. Linjaa on koeteltu niin oikealta kuin vasemmalta. Voidaankin kysyä muiden puolueiden edustajilta, oletteko itse olleet äänestäjien luottamuksen arvoisia? Mitä te vastaatte siikaislaisille, joiden omaiset joutuvat pois omasta kotikunnasta lähipalveluiden karsimisen vuoksi? Keskusta aikoo jatkaa edelleen inhimillisistä lähtökohdista tehtävien päätöksien vaatimista koko maakunnan alueen parasta ajatellen.