KUNNANVALTUUSTO 25.6.2024

25.06.2024

Karvian kunnanvaltuuston kokouksessa päätettiin tänään vuoden 2023 tilinpäätöksestä ja teknisestä johtajasta. Kokous oli hyvä henkinen ja kulultaan asiallinen. 

Tilinpäätös 2023 vuodelta oli reilu puoli miljoonaa alijäämäinen. Karvian kunnan pitkän aikavälin talouspolitiikka on tuottanut kuitenkin reilun ylijäämäpotin, jolla pystytään kattamaan tämäkin päätös. Tase oli reilusti plussalla ja kunnan kassavarat ovat hyvät. Kunnan velkaa on pystytty lyhentämään ja se onkin varsin pieni reilu 600 €/as. Kokonaisuudessaan sitä on jäljellä noin 1,5 miljoonaa euroa. Isoin ongelma on suuret poistot, jotka ovat Karviassa yli 800 000 euroa vuodessa. Nekin pitää pystyä kattamaan. Karviassa on taloutta osattu hoitaa pitkällä aikavälillä hyvin ja se kestää muutaman vuoden notkahduksetkin. 

Pidin kokouksessa Keskustan ryhmäpuheenvuoron. Totesin, etten lähde lukemaan esitettyjä lukuja uudelleen läpi vaan keskityn tarkastelemaan lukujen taustoja. Ensimmäisenä kiitin viranhaltijoita kurinalaisesta talouden hoidosta. Teknistä puolta moitin hieman siitä, että siellä tulee kiinnittää parempaa huomiota siihen, missä talouden kanssa mennään. Järjestelmät täytyy olla myös teknisellä puolen siten kunnossa, että jokainen päivä tiedetään, missä menee talouden rajat. Viime vuoden talouden ylitykset olivat teknisellä puolella suurimmat. Kiinnitin huomiota myös henkilöstön sairauslomiin. Viestini oli, että on huolehdittava henkilöstön hyvinvoinnista ja varhaisen välittämisen menetelmistä, jotta sairauslomat saadaan minimoitua. Lainakannan pienentymistä pidin erittäin hyvänä asiana ja tavoitteena tulee olla, että saadaan laina maksettua pois. Tytäryhtiöiden kuten vuokratalojen ja lämpöyhtiön on kerrytettävä puskureita, jotta pystytään kattamaan tarpeelliset korjaukset ilman suuria velkapääomia. Sote-kiinteistöjen tulevaisuuden epävarmuudessa tulisi kiinnittää huomiota myös niiden alaskirjaukseen. Esitin kysymyksen, onko tähän varauduttu? Päätin puheeni toteamukseen, että uusiutuviin energiamuotoihin panostaminen on tuonut ja tuo tulevaisuudessakin hyvää kunnan talouteen. 

Teknisen johtajan vaali käytiin kaikkien neljän haastatteluun kutsuttujen välillä. Eniten ääniä sai ja virkaan valituksi tuli Velimatti Hietaoja Kankaanpäästä. Hän sai 18 ääntä 21:stä. Valtuusto oli harvinaisen yksituumainen valinnassaan. Hakuprosessi oli huomattavasti parempi kuin viime hakukierroksella ja valtuutetut olivat hyvin perillä hakijoiden profiileista. 

Valtuustotason talousarvion toteutumisvertailussa kunnanjohtaja esitti hieman tarkemmin talouden nykytilaa ja tulevaisuutta. Nykytilassa oli positiivisia signaaleja tälle vuoteen. Tulevaisuudenkuvassa hyvinvointialuetta pidetään suurimpana uhkana vaikutuksiltaan kunnan talouteen. Keskustelussa toin esille sen, että voimme pitää hyvänä merkkinä uusien yritysten perustamisaktiivisuuden ja sitä, että yrityksiä tuetaan konkreettisilla toimilla. Peräänkuulutin positiivisempaa ilmapiiriä siinä, että saataisiin kannustavuutta lisättyä. Sitä kautta monet yrittäjät juurtuvat paikkakunnalle paremmin. Myös nuoria kannustetaan yrittäjäksi Karviaan ja luodaan sitä kautta edellytyksiä uusien perheiden synnylle ja väen pysymiselle. Veto- ja pitovoimaan kannattaa kiinnittää huomiota ja se lähtee meistä itsestämme. 

Keskustelun aikana tuotiin esille Siikaisten vanhusten hoitokodin lakkauttaminen ja kuntien talouden näkymät. Totesin toisessa puheenvuorossa, että Siikaisten tapauksessa kannattaisi harjoittaa tutkivaa journalismia, sen verran mielenkiintoiset taustat päätöksenteolla on. Totesin myös olevan todella surullista, että Pohjois-Satakunnan kunnat joutuvat tekemään vaikutusten arvioinnit sote-palvelupisteiden osalta, kun hyvinvointialue on siihen kykenemätön. Taloudesta totesin vielä sen, että valtiolta on turha odottaa mitään pelastusta kuntien suuntaan. Siitä pitää valtion talouden säästöpolitiikka huolen. Lopuksi vetosin siihen, että pitäisimme vanhuksistamme huolta, jotta he pärjäisivät mahdollisimman pitkään ilman hoitolaitosta. Tähän kuuluu hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden mahdollisuuksien luominen. 

Muotoilin kokoukseen valtuustoaloitteen, jonka takana on koko Keskustan valtuustoryhmä. Se on muotoiltu seuraavasti: 

Karvian kunnan nykyinen voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty 2003. Maankäyttö- ja rakentamislainsäädäntöä on tässä välillä uusittu ja sen vuoksi rakennusjärjestys tulee uusia pikapuoliin. Kunnan rakennusjärjestyksessä määritellään rakentamiseen liittyvät yksityiskohtaisemmat linjaukset kuten rakennusten maksimipinta-alat. Me allekirjoittaneet esitämme, että rakennusjärjestyksen yhteydessä tarkistettaisiin rakennuspaikkojen pinta-alat siten, että kunnan alueelle mahdollistuisi isompien asuin- ja vapaa-ajanrakennusten rakentaminen. Samassa yhteydessä tulisi tarkastella myös rantarakentamisen oikeuksia. Mallia voisi ottaa esimerkiksi Puumalasta, jossa vapaa-ajan rakentamisen pinta-alat määritellään tonttikoon mukaan. Kiinteistöjen pinta-alojen laventamisella tarjotaan väljemmät mahdollisuudet Karviaan rakentamisesta kiinnostuneille ja samalla mahdollisuuksia kunnalle saada isompia kiinteistöverontuloja. Lisäksi haja-asutusalueilla tulisi olla paremmat mahdollisuudet rakentaa myös alle 5000 neliön kokoisille rakennuspaikoille.