KOLMANNEN SEKTORIN VAALIPANEELI

13.03.2023

Olin mukana Porin seurakunnan ja yhteisökeskuksen järjestämässä tilaisuudessa keskustelemassa kolmannen sektorin roolista yhteiskunnan osana. Minulle kansalaisyhteiskunnan toiminta on hyvin merkityksellistä. Suomi ei pärjäisi ilman ihmisten osoittamaa vapaaehtoista aktiivisuutta. Puhuin rahoituksen uudistamisen puolesta, että järjestöt voisivat saada yleisluontoisempaan rahoitusta projektimaisen rahoituksen sijaan. Tällä mahdollistettaisiin pitkäjänteisempi ja jatkuvuutta turvaava toiminnan kehittäminen. 

Pidän myös tärkeänä uudistaa lainsäädäntöä siten, että järjestöt olisivat rahoituksen suhteen tasavertaisemmassa asemassa yhteiskunnallisten ilmiöiden hallitsemisessa. Tänä päivänä rahastojen toimintaa koskevissa laeissa on rajauksia sen suhteen, minkä toimialan järjestöt voivat rahoitusta hakea. Tämä saattaa järjestöt eriarvoiseen asemaan. Esimerkiksi hyvinvoinnin- ja terveyden edistämiseen liittyvä rahasto voi lain mukaan myöntää tukea vain sosiaali- ja terveysalan järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä voivat toteuttaa lukuisat muiden toimialojen järjestöt. 

Maakunnan tasolla järjestöjen merkitystä tulee korostaa edelleen esimerkiksi hyvinvointialueen hallintosäännön kirjauksella, että niitä hyödynnetään osana palvelutuotantoa. 

Pääset katsomaan vaalipaneelin tästä linkistä (ei sisällä tekstitystä): 

https://www.youtube.com/live/YUm3Re6I310?feature=share