KESÄKUUN ALUEVALTUUSTON KOKOUS

20.06.2024

Hieman tulee viiveellä tämä kirjoitus, mutta periaatteiden mukaisesti tästä pidetään kiinni. Eli viime aluevaltuuston kokous pidettiin 10.6.2024. Asialistalla oli painavia asioita kuten muutosohjelman käsittely, tilinpäätös, hyvinvointikertomus, henkilöiden nimeämisiä sekä vastineita aluevaltuustoaloitteisiin. 

Asialistan kärjessä oli eronpyyntöjä luottamustehtävistä ja mm. uuden valtuuston puheenjohtajan valinta. Edellisen puheenjohtaja Sampsa Katajan erottua aluevaltuustosta uudeksi puheenjohtajaksi nimettiin Anne Holmlund. Jo heti tässä kokouksessa kävi ilmi, että muutos oli tervetullut, sen verran hyvin Anne homman hoiti. Itseni kohdalla tapahtui myös muutos, kun Joonas Immonen erosi Helsinkiin muuton myötä aluevaltuustosta ja minä nousin varasijalta varsinaiseksi. Jatkan aiemmin päätetyn mukaisesti myös Keskustan aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana. Puheenjohtajuus tsekataan aina vuodeksi kerrallaan eli vuodenvaihteessa on seuraava tarkastelu ajankohta. 

Vastineissa aluevaltuutettujen aloitteisiin päästiin keskustelemaan useammassa kohdassa. Silmäterveyden seurannan kehittämiseen liittyvä vastine palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Kysymyksessä on optikoiden hyödyntäminen silmäsairauksien seurannassa, mikä ainakin minun mielestä on kannatettava ajatus. Vastine oli laadittu hieman asenteellisesti ja objektiivisuutta kaivattiin jälkityössä. 

Käytin puheenvuoron muutosohjelman väliarvioinnissa. Totesin, että kentältä saadun palautteen mukaan muutosjohtaminen tökkii monin paikoin. Kysyin, millä tavalla yhteistyön ilmapiiriä rakennetaan? Kuinka henkilöstön näkökulmat otetaan huomioon muutoksessa? Lopuksi totesin viestintään liittyvän tiedonannon olevan huomattavasti laajempaa kuin itse muutosohjelman koonti. Tämä oli tarkoitettu piikiksi valmistelijoille, jotta seuraavalla kerralla annettaisiin hiukan seikkaperäisempi kuvaus muutosohjelman toteutumisen sisällöstä. 

Hyvinvointikertomus ja suunnitelma keskustelutti aluevaltuustossa jonkin verran. Paketti on todella laaja käsittäen satoja sivuja erilaisia analyysejä ja toimenpide-ehdotuksia. huolissaan ollaan mm. ylipainon ja liikkumattomuuden lisääntymisestä erityisesti lasten ja nuorten sekä pienituloisten keskuudessa. Toin omassa puheenvuorossani esille sen, että kuntayhteistyö on vielä varsin vaatimattomissa kantimissa ja sitä tulee ehdottomasti vahvistaa, jotta lainmukainen yhteistoiminta hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa toteutuu hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kehittämisessä. Toimiva yhteistyö toteutuu aidon luottamuksen rakentumisen kautta. Tein asiaan liittyvän toimenpide-esityksen, että hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman kokonaisuutta käsiteltäisiin erillisessä aluevaltuustoseminaarissa sen keskeisen tietosisällön vuoksi. Samoin peräänkuulutin seurattavuuden helpottamiseksi muutosohjelmassa käytettyä liikennevalomallia, joista nähdään, mitkä toimenpidekokonaisuudet etenevät suunnitellusti. Kiinnitin myös huomiota siihen, että lapsiin ja nuoriin panostetaan hyvinvointialueella huomattavan vähän resursseja. Tulevaisuuteen sijoittamisen näkökulmasta tätä olisi arvioitava ja tehtävä tarvittavat korjausliikkeet. 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomusta käsiteltiin todella kauan. Lautakunnan puheenjohtaja piti sellaisen maratonpuheen, että osa aluevaltuustossa varmaan nukahti. Tärkeä kokonaisuus kuitenkin kysymyksessä ja toi selkeät kipukohdat menneestä vuodesta esille. Kiitos lautakunnalle siitä. Esittely vain saisi olla jämäkämpi jatkossa. 

Tilinpäätös ja toimintakertomus aiheutti yllättävän vähän keskustelua. Käytin meidän ryhmän puheenvuoron ja toin esille muutamia huomionarvoisia asioita. Ensin kiitin henkilöstöä, jotka tekevät arvokasta työtä jokaisen satakuntalaisen terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden eteen. Johdolle viestini oli toinen. Johtaminen ei mennyt aivan putkeen. Palveluverkkoselvitysten ja suunnitelmien valmistelussa epäonnistuttiin. Poliittisen valmisteluryhmän työstä tuli torso. Kuntien kanssa ei käyty aitoja keskusteluja. Palvelujen aidot tarpeet jäivät vähemmälle huomiolle. Taloudessa pysyttiin ja kehuin talouden asiantuntijoita hyvästä ja selkeästä työstä kokonaisuuden hallinnan kuvauksessa. Viestini lopussa peräänkuulutin luottamuksen rakentamisen välttämättömyyttä. Totesin myös sen, ettei hyvinvointialue voi ulkoistaa itseään maakunnan elinvoimasta. Sen verran merkittävässä asemassa hyvinvointialue kaiken kaikkiaan on. 


Aluevaltuuston striimin löydät täältä: https://www.youtube.com/live/4gIAnK9um1g?si=BptiMbtm4D8-u6Gj Kokouksen kesto oli noin 4,5 tuntia.