HENKILÖSTÖASIAA JA TILINPÄÄTÖSTÄ

21.06.2022

Tänään oli Karvian kunnanvaltuuston seminaari ja varsinainen kokous. Paljon puhuttiin asiaa ja katse henkilöstöasioissa oli tiukasti eteenpäin. Varsinaisessa kokouksessa vahvistettiin viime vuoden tilinpäätös. 

Valtuustoseminaarin mietteitä

Olen jo pitempään ollut huolissani kuntamme johtavien viranhaltijoiden jaksamisesta. Kirjoitin tähän liittyen kunnanhallitukselle kirjeen, jossa toivoin toimenpiteitä kunnanjohtajan ja kunnansihteerin tehtävien helpottamiseen ja lisätyövoimen palkkaamiseen. Tänään kävimme läpi valtuustoseminaarissa henkilöstörakennetta ja tehtävien sisältöä. Tällä hetkellä kunnansihteeri hoitaa koulutoimenjohtajuuden, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä yleishallintoon kuuluvia asioita. Tehtäväkenttä on todella laaja ja kohtuuton yhdelle ihmiselle. Järkevintä olisi, jos nämä tehtävät voitaisiin jakaa kahdelle viranhaltijalle. 

Uuden hyvinvointialueen muodostumisen myötä kunnille jää merkittävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävä. Tämä tulee lisäämään viranhaltijoiden työtä. Ajattelen niin, että sivistys- ja vapaa-aikatoimi yhdistettäisiin ja sitä johtamaan perustettaisiin hyvinvointijohtajan virka. Hän toimisi esittelijänä kasvatus- ja opetuslautakunnalle ja hyvinvointilautakunnalle. Hyvinvointilautakunnalle kuuluisivat vapaa-aika, kulttuuri ja nuorisoasiat sekä elinvoimakysymykset. Kasvatus- ja opetuslautakunnan rooli pysyisi nykyisen kaltaisena. Keskustelu kunnan organisaation kehittämisestä jatkuu jälleen syksyllä. 

Valtuuston kokous

Kunnanvaltuuston kokous pureutui tänään viime vuoden tilinpäätökseen. Sain pitää keskustan ryhmäpuheenvuoron tilinpäätöksestä. Ryhmäpuheenvuoro on koonti valtuustoryhmän tunnoista ja mietteistä. 

Aivan puheen alkuun kiitin viranhaltijoita ja asioihin vaikuttaneita hyvästä työstä. Toiminta on ollut kurinalaista ja tulokseen voimme olla tyytyväisiä yli 600 000 euron ylijäämään. Ottaen huomioon talousarvion lähtökohta, jossa oli odotettavissa noin 800 000 euron alijäämä, on tulosta pidettävä erittäin hyvänä. Merkittävä osa tuloksesta selittyy sote-palautuksina. Ryhmässämme todettiin kyseessä olevan torjuntavoitto. Meidän ryhmä piti tärkeänä nostaa esille sote-palveluiden merkitys kokonaisuudessa. Palveluita käytettiin vähemmän, kuin oli arvioitu. Tämä sai aikaan sen, että palveluita jouduttiin ajamaan osin alas ja nyt on vaikea saada palvelukysynnän johdosta uusia tekijöitä. Ylipäätänsä palveluiden turvaamisessa tulee olemaan haasteita. Luonnollisesti tulemme pitämään huolen, että jatkossakin omasta kotikunnasta saa peruspalvelut kuten tähänkin asti. Tämä vaatii tiivistä vuoropuhelua uusien hyvinvointialueiden kanssa. 

Hallintokunnittain tarkasteltuna pysyttiin raameissa teknisen toimen pientä ylitystä lukuunottamatta. Lainaa on maksettu takaisin ja työllisyysaste on hieman noussut. Talouden tunnusluvut näyttävät todella hyviltä. Karvian kunnalla on velkaa vain reilu 900 euroa asukasta kohden kuntien keskiarvon huidellessa reilussa 4400 eurossa per asukas. Talouden kunto antaa toivoa tulevaisuuden haasteiden edessä. 

Kokosin vielä puheen loppuun tulevaisuuskuvaa, jossa on nähtävissä monenlaisia haasteita. Syksy jo tulee näyttämään talouden kehittymisen suunnan. Odotettavissa ei ole ainakaan helpommat ajat. Globaalit heijasteet tulevat suurella todennäköisyydellä vaikuttamaan Karvian tuotannon työpaikkoihin. Energian ja ruoan hinnan nousujen vuoksi kuntalaiset tulevat kokemaan rankempia aikoja. Maatalouden osalta eletään ratkaisevaa aikaa, millaiseksi tämän kesän sato muodostuu ja miten tilat tulevat pärjäämään tulevaisuudessa. Maahanmuuttajissa on potentiaalia ja on ilolla pantu merkille, kuinka he ovat työllistyneet. 

Karvian kunnan tulovirtoja on monipuolistettava. Matkailu on hyvässä nousuvireessä ja lähimatkailussa on mahdollisuuksia. Keskustan ryhmä pitää tärkeänä myös energiatuotantoon satsaamisen. Ylipäätänsä kunnan elinvoimaisuuteen tulee panostaa. Tässä yritykset monipuolisilla palveluilla ja Willi Karvia on tärkeässä roolissa tarjoten monipuolisia tapahtumia houkuttimina. 

Uusien hyvinvointialuiden myötä kunnalle jää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävä. Tähän on osaltaan varauduttava ja se tuo haasteita myös taloudenpitoon. Miten ylipäätänsä hyvinvointialueiden käynnistymisen myötä palvelut järjestyvät ja millaiset heijastusvaikutukset niillä on kuntalaisten hyvinvointiin? 

Totesin lopussa, että Karvian brändin rakentaminen vaatii jatkossakin samaan suuntaan katsomista ja hyvää talouden pitoa. 

Tilinpäätöksen vahvistamisen lisäksi kokouksessa käsiteltiin lisämäärärahojen myöntämistä ja kiinteistökauppoja. Kokouksen lopussa kuultiin vielä neljästä valtuustoaloitteesta. Yksi aloitteista käsitteli Satakunnan sairaanhoitopiirin kunnalle tilitettävien palautusten kohdentamista nuorisotyölle. Tarkoitus on hyvä, mutta mitään päätöksiä kyseenomaisista palautuksista ei ole vielä tehty ja asia on edelleen Satakunnan hyvinvointialueen käsittelyssä. Voi olla, ettei mitään palautuksia tulekaan. Kunnat toki toivovat, että palautuksen toteutuisivat, mutta taustalla on monimutkaisia tekijöitä, jotka on syytä perata huolella läpi. Toinen mieleen jäänyt valtuustoaloite kosketti elinvoimalautakunnan toimintaa, että siellä tulisi tunnistaa paremmin erilaiset hankerahoitusmahdollisuudet, joista kunta voisi ammentaa. Tähän voin todeta kyseenomaisen lautakunnan puheenjohtajana, että näin on jo tehtykin. Olen antanut vinkkiä erilaisista hankerahoitusmahdollisuuksista meidän johtaville viranhaltijoille ja he ovat niihin myös tutustuneet. Yhtenä esimerkkinä tästä on harvaan asuttujen alueiden matkailun kehittämiseen liittyvä rahoitusinstrumentti, jossa haku on päällä parhaillaan. Elinvoima-asioissa ollaan oltu kyllä hereillä ja tässä mielessä valtuustoaloite tuli myöhässä.