ENSIHOITO (ML. AMBULANSSIT) MAASEUDULLA

19.12.2021

Kotikunnassani Karviassa oli joitain vuosia aiemmin ambulanssi. Ei ole enää. Näin on käynyt monessa muussakin pienessä kunnassa. Ensihoitopalvelut ovat heikentyneet. Muistan sen ajan 1990-luvulla, kun ensivaste tuli palokuntiin. Järjestelmällä haluttiin lisätä tekeviä käsiä vaativimmissa ensihoitotilanteissa kuten elvytyksissä ja järjestelmä toimi myös varmistuksena, jos ambulanssi oli potilaskyydillä poissa paikkakunnalta. 

Nykyisin ambulanssi tulee Karviaan lähimmän vapaana olevan yksikön periaatteella jostain naapurikunnasta - yleensä Kankaanpäästä. Tämän johdosta kiireellisissä ensihoitoa vaativissa tapauksissa Karvian VPK:n ensivaste hoitaa potilasta, kunnes ambulanssi on paikalla. Tällaisia kiireellisiä tehtäviä voivat olla esimerkiksi sydämen toimintahäiriöt, hengenahdistus, elottomuus tai vakava tapaturma. Ensivasteyksikössä olevat henkilöt ovat koulutettuja antamaan tehostettua ensiapua. Joskus mukana voi olla terveydenhoitoalan ammattilainenkin. 

Suomalainen ensihoitojärjestelmä on hyvin rakennettu, mutta siinä on omat puutteensa. Ennen vanhaan ambulanssikuljetuksissa käytettiin kolmen h:n hoitomenetelmää: happea, huopaa ja hanaa. Viimeisellä tarkoitettiin nopeaa kuljetusta hoitolaitokseen. Noista ajoista on toiminta kehittynyt huomattavasti. Tänä päivänä potilas pyritään hoitamaan kotona mahdollisimman pitkälle ennen kuljetusta. Tänä päivänä pystytään aloittamaan jo liuotushoidot ennen hoitolaitokseen menoa, jolla on iso merkitys verisuonitukkeumien jälkivahinkojen torjunnassa.

Tänä päivänä viiveet kuljetuksen aloittamiselle Karviasta tai monelta muulta pikkupaikkakunnalta, jossa ambulanssia ei ole,  on kasvanut pitkiksi. Kankaanpäästä Karvian keskustaajamaan ambulanssilla kestää saapua puoli tuntia. Tuona aikana kriittisten potilaiden selviytyminen on täysin kiinni siitä, millaiset valmiudet paikkakunnalla on hoitaa akuutit tilanteet. Pahimmassa tapauksessa ambulanssit voivat lähikunnista olla pitemmän vasteajan takana esimerkiksi sairaalakuljetuksen vuoksi. 

Paras tilanne olisi se, että jokaisen kunnan alueella päivystää ambulanssi. Taloudelliselta näkökulmalta katsottuna tämä ei ole aina mahdollista. Joka tapauksessa on kiinnitettävä huomiota kuljetusviiveisiin. Kuljetusviiveiden kaventamiseksi mielessäni on muutama parannusehdotus: 

  • sopimuspalokunnan ensivasteyksikkönä on ajoneuvo, jolla voidaan huolehtia kuljetuksesta varsinaista ensihoitovalmiutta omaavaa ambulanssia vastaan
  • paikkakunnalla asuvat terveydenhoitohenkilöt muodostavat varallaoloringin, jolla varmistetaan se, että kiireellisissä ensihoitotilanteissa on aina ammattilainen mukana auttamassa ensivasteyksikön kanssa. 
  • ensivasteen valmiuksia kehitetään sellaiseksi, että kyetään hoitamaan kriittisempiä tapauksia tarvittaessa pitemmän aikaa
  • ambulanssi päivystää paikkakunnalla kriittisimpinä vuorokauden aikoina ja yleisötilaisuuksien turvallisuuden varmistajana 

Ylipäätänsä palokuntien ensivastevalmiuksista ja -toiminnasta on syytä pitää kiinni ja edelleen kehittää niitä. Se on harvaan asuttujen alueiden ja maaseudun ihmisten terveysturvallisuuden kannalta todella tärkeä palvelumuoto. Ambulanssikapasiteetti on mitoitettava sellaiseksi, että se vastaa paikkakunnan ja lähialueen todellista hoito- ja kuljetustarvetta. Hoitoviiveiden kaventaminen tuo samalla kustannustehokkuutta koko terveydenhuoltoketjuun. 


#ensihoito #ensivaste #harvaanasututalueet #maaseutu #sopimuspalokunta