ELINVOIMALAUTAKUNTA 20.10.2022

20.10.2022

Tämän päivän elinvoimalautakunnan kokouksessa luotiin katse ensi vuoteen. Kokouksessa käsiteltiin talousarviota, toimintasuunnitelmaa ja elinvoimapoliittista ohjelmaa. 

Kokouksen alussa kuultiin pitkän linjan karvialaista yrittäjää Paula Mäntyjokea. Hän toimii paikkakunnalla parturi-kampaajana. Paulalta lautakunta sai evästyksiä kunnan elinvoiman kehittämiseen. Kuntamarkkinointia tulee lisätä ja yritysten toimintaedellytyksistä pitää huolta. 

Parhaillaan laaditaan talousarviota ja toimintasuunnitelmaa ensi vuodelle. Elinvoimalautakunta hyväksyi pohjaesityksen parilla täydennyksellä. Ensinnäkin lisättiin 6000 euroa talvimatkailun mahdollisuuksien selvittämiseen. Toiseen lisäykseen kirjattiin, että selvitetään virallisen frisbeegolfradan rakentamista Karviaan. Tällä tähdätään matkailun monipuolistamiseen. 

Kuluvalle vuodelle lautakunta laati ensimmäisen elinvoimapoliittisen ohjelman. Lautakunnan seurannassa on osoittautunut, että ohjelma toimii verrattain hyvin. Ohjelmatyötä päätettiin jatkaa ja eri hallintokuntia, kunnan tytäryhtiöitä, Karvian yrittäjiä ja MTK:ta haastetaan pohtimaan seuraavan vuoden toimenpiteet. Lautakunta tarkensi laadintaperusteita siten, että kukin taho pohtii mahdollisimman konkreettisia asioita, joita keretään saattamaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Koska koko maailmaa ei tarvitse saada kerralla valmiiksi, niin kehittämistoimet rajataan 3-4. Ohjelmatyöllä pyritään siihen, että Karvian elinvoimaa parannetaan pienin askelin toteuttaen samalla konkreettisella tasolla kuntastrategiaa. Elinvoimalautakunta linjasi alustavasti omalta osaltaan seuraavat kolme tavoitetta: 

  • Järjestetään "minun Karviani" - kampanja, jolla pyritään aktivoimaan ihmisiä kuvaamaan kuntaa eri vinkkeleistä joko valokuvin tai videoin. Aineistoa hyödynnetään osana kuntamarkkinointia. Ihmisiä rohkaistaan kertomaan Karviasta somessa #minunKarviani. 
  • Rakennetaan kunnan elinkeinotoimen sivusto, johon kootaan kunnan alueella toimivien yritysten tiedot toiminnankuvauksineen, yhteystietoineen ja kuvineen. Tällä lisätään ihmisten tietoisuutta, millaisia palveluita ja työpaikkoja Karviasta löytyy. 
  • Lisätään markkinointiosaamista. Järjestetään markkinointikoulutuksia, joihin voi osallistua kunnan työntekijöiden ja yritysten lisäksi tavalliset kuntalaiset. 

Lopuksi kuulimme maaseutusihteerin katsaus EU:n uudesta ohjelmakaudesta. Uudet linjaukset aiheuttivat lautakunnassa keskustelua ohjelmakauden tavoitteiden järkevyydestä ja todellisista tavoitteista. Erityisesti raivioiden (metsien raivaus pelloiksi) käytön rajoittaminen hämmensi. Ennen vuodenvaihdetta tehtävät raiviot voidaan hyödyntää entiseen malliin eli viljellä tarvitsemaansa viljaa jne. Vuodenvaihteen jälkeen tehtäviin raivioihin tulee kyntökielto ja velvoite viljellä nurmea. Perustelut ovat niin vaikeaselkoisia, että ne vaativat paremman perehdytyksen, jotta niistä voisi tähän blogiin kirjoittaa. Muutoinkin maatalousyrittäjillä on edessä kova talvi. Jopa vahvat tilat voivat kokea kovia tuottajahintojen laahatessa ja kustannusten noustessa. Kädestä suuhun elämisen asemasta pian ei näy edes kättäkään. Itse olen vahvasti terveen maatalousyrittämisen kannalta. Tämä on iso kysymys meidän ruoantuotannon ja huoltovarmuuden ylläpitämiseksi. Tuottajan tulee saada palkka työstä ja pystyttävä tekemään työtä pelkäämättä, selviääkö seuraavasta päivästä.