ALUEVALTUUSTON KOKOUS 11.12.2023

11.12.2023

Tänään oli satakunnan hyvinvointialueen vuoden tärkeimpiä kokouksia. Tänään päätettiin talousarviosta, investointisuunnitelmista ja palveluverkkosuunnitelmasta. Kokous kesti 5,5 tuntia. Keskustelu oli odotetun värikästä. Surullisinta on ettei koko maakunnan etua haluttu ajaa koko valtuuston voimin vaan Keskusta jäi kiinteiden palvelupisteiden puolustamisessa yksin. 

Talousarvio hyväksyttiin valtaosin pohjaesityksen mukaisesti. Muutoksia tuli lähinnä järjestöavustuksen ja sotaveteraaneille annettavien avustusten muodossa. Äänestyksiä oli kuitenkin useita. Enpä muista milloin olisi yhdessä kokouksessa äänestetty niin paljon tyhjää kuin tässä kokouksessa tehtiin.

Oli aivan odotettua että palveluverkkosuunnitelma vie valtaosan kokousajasta. Ja äänestyksiäkin oli useita. Keskustan mielestä palveluverkkosuunnitelma oli liian keskeneräinen jotta sitä olisi voitu hyväksyä. Ryhmämme aluevaltuutettu Eeva Kalli perusteli erinomaisen hyvin niitä seikkoja, joita palveluverkkosuunnitelmassa tulisi huomioida alkaen väestön tarpeista myös niitten ihmisten osalta jotka eivät digitaalisiin palveluihin koskaan kykene, työntekijöiden osalta, että myös niitä kuultaisiin jotka tällä hetkellä työskentelevät niillä pienilläkin palvelupisteillä, maakunnan elinvoimaisuuden näkökulmasta, että terveyspalvelut huomioitaisiin osana yhteiskunnan kokonaisuutta. Yritimme ryhmänä palauttaa palveluverkkosuunnitelman valmisteluun. Kunnollisia vaikutusten arviointeja ei ole tehty. Valmistelun pituus olisi voinut olla muutaman kuukauden pitempi ja sen johdosta olisimme saaneet kattavammat perustelut sille miten palveluverkkoa tulisi uudistaa. Keskustan esitys hävisi äänestyksessä valtuustossa.

Itse käytin muutaman puheenvuoron. Ensimmäinen käsitteli valmistelun palauttamista tosiasiallisiin syihin vedoten. Olin ennen kokousta yhteydessä valtiovarainministeriön asiantuntijoihin ja kysyin perusteita lainanottovaltuuksille. Satakunnan hyvinvointialueen virkahenkilöstön mukaan palveluverkkosuunnitelma on välttämätön lainanottovaltuuksien myöntämisen kannalta. Valtiovarainministeriön viranhaltijoiden mukaan merkittävämpää olisi antaa kokonaisvaltaisempi selvitys talouden tasapainottamiseen liittyvistä toimenpiteistä esimerkiksi kattavan talousarvion muodossa. Palveluverkkosuunnitelmassa kuvataan millaisia palveluita minkäkin kunnan alueella on tarkoitus tuottaa jatkossa. Esimerkiksi Pohjois-Satakunnan alueelta suunnitelman mukaan lakkautettaisiin terveyskeskuksia muista kunnista paitsi Kankaanpäästä. Käytin puheenvuoroja myös tavallisten ihmisten näkökulmasta, kuinka joillain pohjois-satakuntalaisilla lähimpään terveyskeskukseen olisi tunnin matka. Toinen huomionarvoinen seikka on, että Pohjois-Satakunnan väestö vanhenee muuta maakuntaa nopeampaa. Tämä asettaa myös vaatimuksia palvelutarpeille siten, etteivät ne ainakaan vähene. Näin ollen nykyisillä kiinteillä palvelupisteillä on tarvetta tulevaisuudessakin.

Keskusta esitti vaihtoehtoisen mallin palveluverkkosuunnitelman hyväksymiseen. Tästäkin käytiin runsaasti keskustelua ja lopuksi äänestettiin. Valitettavasti Keskustan esitys ei saanut riittävää kannatusta vaan pohjaesitys voitti. Oman kotikuntani Karvian osalta on todettava surukseni että suunnitelman mukaisesti terveyskeskus saatetaan lakkauttaa vuoden 2024 lopussa. Samoin käy Siikaisissa, Jämijärvellä, Laviassa, Pomarkussa, Honkajoella ja Merikarvialla. Pelastavana elementtinä voi olla se, että aluevaltuusto käsittelee vielä kunkin toimipisteen osalta mahdollisen jatkon erikseen. Toivottavasti järjen valo loistaa laajemmin aluevaltuustossa näiden toimipisteiden säilyttämisen osalta. Jokaisen kohdalla täytyy tuoda selkeästi esille vaikutusten arviointia mitä kyseenalainen päätös tarkoittaa asiakkaiden, talouden ja työntekijöiden näkökulmasta. Ihmisten peruspalveluihin liittyviä päätöksiä ei voi hutaisemalla tehdä, vaan niiden täytyy perustua selkeisiin faktoihin.

Hämmästyksekseni täytyy todeta kuinka ala-arvoista virkahenkilöstön käyttäytyminen välillä oli. Aluevaltuutetut kysyivät paljon kysymyksiä joihin virkahenkilöstö ei suvainnut vastata. Yksi kysymyksistä oli esimerkiksi, mikä tämän palveluverkkosuunnitelman status kokonaisuudessa on. Onko se toimeenpanosuunnitelma vai tiekartta varsinaisten päätöksien valmistelun pohjaksi? Yksi kysymys jossa itse haastoin ja josta myös aluevaltuutettu Juha Korkeaoja oli kiinnostunut, liittyi suunnitelmassa mainittuihin päivämääriin esimerkiksi terveyskeskusten lakkauttamiseksi kuinka relevantteja ne ovat ja aiotaanko sen aikataulun mukaisesti edetä. Tähän emme vastausta saaneet. Olen tottunut siihen ja myös hyvän hallinnon mukaista on, että kun päättäjä kysyy jotain, niihin kysymyksiin vastataan ja saadun vastauksen pohjalta täydennetään tietopohjaa, joka vaikuttaa tehtävään päätökseen. Nyt jäi melkoisen ylimielinen kuva koko käsittelyprosessista. Myöskään täyttä luottamusta ei prosessi saanut. Myöskään aluevaltuuston puheenjohtaja ei puhtaita papereita kokouksen luovimisesta saa. Sen verran sekava soppa kokouksesta aika ajoin tuli. 

Aluevaltuuston kokouksen striimaus näkyy täältä: https://www.youtube.com/live/vhvM5OqAUlI?feature=shared</p>